Houtaantasters

Bescherm uw huis tegen houtaantasters

Houtaantasters zijn een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de huisboktor (ook wel bekend als boktor), de houtwormkever en de spinthoutkever.

Bestrijding van houtaantasters.
Houtaantasting in huis moet door vakkundige servicemedewerkers worden behandeld, omdat aanhoudende problemen tot grote bouwkundige schade kunnen leiden.
Veel plagen door houtaantasters blijven jarenlang verborgen, met wijd verspreide en ernstige schade tot gevolg. Zodra u denkt dat u problemen met houtaantasters heeft, is het belangrijk snel actie te ondernemen.

Voor we met een behandeling beginnen, voeren wij een grondige inspectie uit om de mate van het houtwormprobleem te bepalen. Indien u dit wenst, wordt er ook gecontroleerd op bijkomende problemen als houtrot of vocht.
Het onderzoek zal uitwijzen om welke soort houtwormplaag het gaat, hoever het zich heeft verspreid en wat de juiste behandeling is.