Huiszwam

De huiszwam is een schimmel die cellulose in hout vernietigt, waardoor hout uiteindelijk verkruimelt. Als er niets aan gedaan wordt, leidt het tot verval en uiteindelijk instorten van een gebouw.
Vooral oudere gebouwen zijn vatbaar voor huiszwam, maar nieuwere gebouwen kunnen niettemin ook worden aangetast.

Huiszwam is de ernstigste soort houtrot in gebouwen. Anders dan andere houtaantastende schimmels behoeft het geen vochtige omstandigheden om te groeien en kan het zich door het hele gebouw verspreiden.
Huiszwam kan zich, als het zich eenmaal gevestigd heeft, snel door een gebouw en aangrenzende panden verspreiden. Als het onmiddellijk na ontdekking behandeld wordt, zijn de kosten van behandeling en reparatie aanzienlijk lager.
Hoe moet huiszwam behandeld worden?
Huiszwam is een agressieve rot, die maar moeilijk onder controle is te krijgen. Huiszwam vraagt om directe vakkundige behandeling, om verdere verspreiding en aantasting van gebouwen te voorkomen.

Het bestrijden van de huiszwam is een zeer moeilijke zaak. Al het geïnfecteerde materiaal moet verwijderd worden tot minimaal een meter in het onaangetaste hout. Al het vocht in het gebouw moet verwijderd worden en alle bouwmaterialen en de bodem dienen behandeld te worden met een (schimmel-) zwammendodend middel.