Muizen

Slider muis

Muizenplagen in gebouwen worden meestal veroorzaakt door huismuizen.

Huismuizen verblijven meestal binnen gebouwen of in de directe omgeving ervan,
maar komen ook wel voor in het vrije veld (akkers), van waaruit ze in het najaar naar
gebouwen trekken.

Wijfjes in de leeftijd van 2 – 12 maanden, gemiddeld 6 – 10 worpen
Draagtijd 3 weken
Nestgrootte gemiddeld 5 – 6 jongen
Zoogperiode 3 weken
Jongen na 2 maanden geslachtsrijp
Vermoedelijke maximale levensduur is ca. 2 jaar; normale levensduur ca. 1 jaar
Uitbreiding van de populatie is sterk afhankelijk van ondermeer nestgelegenheid, hoeveelheid en kwaliteit beschikbare voedsel
over het algemeen hebben muizen een groot aanpassingsvermogen; zijn uitstekende klimmers tegen enigszins ruwe oppervlakten; springen tot ca.30 cm hoogte en vanaf ca. 1 meter hoogte.

de muis is een alleseter met duidelijke voorkeur voor granen.

In Nederland en België kunnen de volgende “muizen”soorten voorkomen:

 • Huismuis(Mus musculus)
 • Dwergmuis (Micromys minutus)
 • Bosmuis (Apodemus):
  • Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
  • rote Bosmuis
  • Brandmuis (Apodemus agrarius)
 • Woelmuis(Arvicolinae):
  • Aardmuis (Microtus agrestis)
  • Veldmuis (Microtus arvalis)
  • Noordse veldmuis (Microtus oeconomus)
  • Ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus)
  • Rosse Woelmuis (Myodes glareolus, vroeger Clethrionomys glareolus)
 • Slaapmuizen (Gliridae):
  • Eikelmuis (Eliomys quercinus)
  • Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)
  • Relmuis (Glis glis)

Spitsmuizen worden vaak muizen genoemd, maar ze zijn het niet. Ook vleermuizen zijn geen muizen.