Riool-stank detectie

Slider steamstankoverlast kan door verschillende oorzaken ontstaan. losse verbindingen,slechte beluchting, droogstaande stanksloten, onderdruk in een gebouw

Heeft U last van rioolstank in uw huis of bedrijf dan kunnen wij voor U een stankdetectie
uitvoeren.
Bij dit systeem wordt uw afvoerssteem onder lage overdruk met rook gevuld
lekkages in het systeem worden dan zeer snel zichtbaar.